Ochrana osobních údajů a cookies

1. Společnost Socials Advertising s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 081 864 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314420, uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje marketingové služby. 

 • Jméno, příjmení, firmu;

 • IČ, DIČ, adresu;

 • E-mailovou adresu;

 • Telefonní číslo;

 • Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb poskytne. 

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Socials Advertising s.r.o. a jejími zaměstnanci, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel: 

 • Daniel Bauer, IČ 048 44 564, se sídlem Na Pískách 136, 250 75 Nový Vestec,

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kterého v současné době společnost Socials Advertising s.r.o. využívá.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.